Zadzwoń: (12) 418 90 00

Nasze cele

Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej

Stałe biuro udzielania nieodpłatnej informacji i pomocy prawnej oraz pozaprawnej dla osób pokrzywdzonych: zdarzeniem komunikacyjnym...

Pomoc finansowa

Organizowanie oraz finansowanie pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa i wykroczenia, wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego lub prawnego.

Pokrywanie kosztów

Organizowanie i pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, zaopatrzenia zdrowotnego (poradnictwo, badania, zabiegi medyczne i rehabilitacyjne) osób poszkodowanych.

Organizowanie pomocy

Organizowanie pomocy i finansowanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, psychiatryczną, psychoterapią dla osób pokrzywdzonych wymienionych w punkcie poprzednim.

Celami Fundacji są również

Działalność na rzecz organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, poradni lekarskich i rehabilitacyjnych, podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie świadczenia usług prawnych, policji, organów administracji publicznej i samorządowej, mediatorów i innych, których celami nadrzędnymi lub statutowymi jest przeciwdziałanie wypadkom komunikacyjnym i ich skutkom oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.