Zadzwoń: (12) 418 90 00

Celami Fundacji są:

1. Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
1. Udzielanie pomocy osobom będącymi ofiarami wypadków komunikacyjnych.
2. Udzielanie pomocy osobom będącymi poszkodowanymi w wyniku błędów medycznych.
3. Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym błędami w sztuce prawniczej.
4. Popularyzacja idei bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5. Propagowanie zasad prewencji i przeciwdziałania wypadkom komunikacyjnym.
6. Propagowania zasad fair play oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w ramach usług prawnych i medycznych.
7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz idei przestrzegania etyki prawniczej i medycznej.
8. Działalność na rzecz organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej, poradni lekarskich i rehabilitacyjnych, podmiotów wyspecjalizowanych w dziedzinie świadczenia usług prawnych, policji, organów administracji publicznej i samorządowej, mediatorów i innych, których celami nadrzędnymi lub statutowymi jest przeciwdziałanie wypadkom komunikacyjnym i ich skutkom oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.