Zadzwoń: (12) 418 90 00

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie oraz finansowanie pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa i wykroczenia, wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego lub prawnego.
2. Zapewnienie obsługi prawnej we wszelkich postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, ukaraniem sprawcy zdarzenia, likwidacją szkody zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji, zakładami ubezpieczeń, policją, prokuraturą.
3. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego oraz szkoleń, w postaci niezależnych usług wspierających w/w obsługę prawną.
4. Organizowanie i pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, zaopatrzenia zdrowotnego (poradnictwo, badania, zabiegi medyczne i rehabilitacyjne) osób poszkodowanych w wyniku przestępstwa, wykroczenia, wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego.
5. Organizowanie pomocy i finansowanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, psychiatryczną, psychoterapią dla osób pokrzywdzonych wymienionych w punkcie poprzednim.
6. Organizowanie pomocy i finansowanie kosztów związanych z przywracaniem funkcji ruchowych osób pokrzywdzonych wymienionych w punkcie poprzednim, którzy są osobami niepełnosprawnymi, inwalidami, posiadającymi dysfunkcje ruchowe (protezy, ortezy, inny sprzęt zaopatrzenia inwalidzkiego, sprzęt rehabilitacyjny, zabiegi rehabilitacji).
7. Organizowanie pomocy (informacja, szkolenia, kursy)i pokrywanie kosztów związanych z adaptacją społeczną, zawodową, rodzinną osób pokrzywdzonych wymienionych w punkcie poprzednim.
8. Finansowanie kosztów adaptacji lokalu mieszkalnego lub miejsca pracy osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, których następstwem jest trwałe inwalidztwo lub niepełnosprawność.
9. Działalność edukacyjna, wydawnicza związana zw/w formami pomocy.
10. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, policją i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.